Kremacja

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym załatwieniem wszelkich spraw związanych z kremacją.

Kremacja, czyli spopielenie (lub inaczej spalenie) zwłok zmarłych jest dostępne na życzenie rodziny.

Ze względów ekonomicznych i ekologicznych obecnie coraz częściej rodziny osoby zmarłej korzystają z tej formy pochówku.

Ogłoszony przez Jana Pawła II w 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza wyraźnie, że Kościół Katolicki nie jest kremacji przeciwny.

Od kilkunastu lat kremacje odbywają się w Polsce.

 

Status prawny kremacji:

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62), zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu, w katakumbach lub w szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu – zatopić w morzu, natomiast prochy osoby skremowanej mogą być pochowane na cmentarzu lub wsypane do morza.