Pogrzeby

Obsługujemy pogrzeby we wszelkich obrządkach i religiach, we wszystkich parafiach, także pogrzeby świeckie (informacja poniżej)

Mamy wieloletnie doświadczenie w pogrzebach organizowanych według obrządku katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego, muzułmańskiego, a także pogrzebach bezwyznaniowych.

Organizujemy pogrzeby nie tylko na terenie miasta Białegostoku, ale także na terenie województwa podlaskiego, oraz w innych rejonach Polski.
Osobę zmarłą możemy sprowadzić z dowolnego miejsca – informacja w biurze.

 

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.:

  • przewóz osoby zmarłej z miejsca zgonu,
  • profesjonalne przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu (mycie, ubieranie, zabezpieczenie ciała),
  • przewóz księdza, organisty, mistrza ceremonii,
  • profesjonalną obsługę do niesienia trumny,
  • przygotowanie grobu na cmentarzu gdzie nie ma grabarza (tj. wykopanie grobu, usunięcie płyt, zakopanie grobu),
  • przewóz trumny z osobą zmarłą – na terenie całego kraju,
  • eleganckie karawany do przewozu osoby zmarłej w dniu pogrzebu,
  • autokary do przewozu gości biorących udział w pogrzebie

 

Oferujemy rozliczenia bezgotówkowe z ZUS, KRUS, MSWiA

Organizujemy pogrzeby świeckie – czym jest pogrzeb świecki?

Jest to uroczystość bez akcentów religijnych i mszy (choć możliwa jest krótka modlitwa, jednak tylko na wyraźną prośbę rodziny). Podczas ceremonii skupiamy się na człowieku, którego wspólnie żegnamy. Przywołujemy wspomnienia, mówimy o tym, co było dla zmarłego ważne, co kochał, jak spędzał swój wolny czas. Odtwarzamy jego ulubioną muzykę. Uczestnikom ceremonii dajemy także możliwość osobistego pożegnania, zadumy i refleksji.

W Państwa imieniu załatwiamy wszelkie formalności związane z organizacją pogrzebu świeckiego – więcej informacji pod nr tel. 784 358 427.

Świeckie Ceremonie Pogrzebowe obsługują u nas Państwo Barbara i Mirosław Nadratowscy, www.swieckiepogrzeby.pl